Polityka prywatności

I. Informacje ogólne

 1. Niniejszy dokument stanowi Politykę prywatności (zwaną dalej „Polityką prywatności”), która określa zasady przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie Bartosza Gryszko prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Gryszko.com – Bartosz Gryszko NIP: 5222766449 ze stałym miejscem wykonywania w Warszawie, ul. Morcinka 2/3, 01-496 Warszawa, zwanym dalej „Firmą”.

 2. Polityka prywatności ma zastosowanie w sytuacji, w której Firma jest administratorem danych („Administrator”) w odniesieniu do danych osobowych użytkowników („Użytkownik”) odwiedzających stronę internetową Firmy, mieszczącą się pod adresem https://przepisytradycyjne.pl (dalej jako Strona internetowa), rejestrujących konto Użytkownika na Stronie internetowej, zapisującym się do newslettera dostępnego na Stronie internetowej.

 3. Strona internetowa zawiera łącza, które umożliwiają Użytkownikowi bezpośredni dostęp do innych stron internetowych, w tym do serwisów społecznościowych, m.in. TikTok, Instagram oraz YouTube. Firma nie ma wpływu na politykę prywatności innych stron i serwisów społecznościowych ani na używanie plików cookies przez administratorów innych stron internetowych.

 4. Dane osobowe zbierane przez Firmę za pośrednictwem Strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

 5. Firma dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Stronę internetową.

 6. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych skontaktować się można z Firmą tradycyjnie, pisząc na adres wskazany w pkt 1 powyżej, oraz mailowo na adres: kontakt@przepisytradycyjne.pl

II. Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 1. Firma gromadzi dane osobowe i informacje, które Użytkownik podaje dobrowolnie poprzez zarejestrowanie konta Użytkownika lub zapisanie się do newslettera na Stronie internetowej. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek ich nie podanie może uniemożliwić skorzystanie ze wszystkich usług dostępnych na Stronie internetowej.

 2. Firma gromadzi informacje o korzystaniu ze Strony internetowej, podczas gdy Użytkownik przegląda zawartość Strony internetowej. Informacje te mogą być również zbierane przez zewnętrznych dostawców oprogramowania służącego do analiz statystycznych i analizy zachowań na Stronie internetowej.

 3. Przeglądanie zawartości Strony internetowej nie wymaga od Użytkownika podawania jakichkolwiek danych osobowych.

 4. Firma przetwarza dane osobowe takie jak imię, adres e-mail, telefon oraz inne dane dobrowolnie podane przez Użytkownika które Użytkownik przekazuje Firmie. Podstawą prawna przetwarzania ww. danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda Użytkownika na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów i art. 6 ust. 1 lit. b RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik.

 5. Firma przetwarza dane zawarte lub związane z jakąkolwiek wysyłaną jej informacją ("dane korespondencyjne"). Dane korespondencji mogą zawierać treść komunikacyjną i metadane związane z komunikacją (ID urządzeń, IP urządzeń, typ połączenia czy nazwę usługodawcy). Dane korespondencyjne są przetwarzane w celu komunikacji z Użytkownikiem. Podstawą prawna przetwarzania ww. danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda Użytkownika na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów i art. 6 ust. 1 lit. f RODO - uzasadnione interesy Firmy, a mianowicie właściwe zarządzanie Stroną internetową, prowadzenie działalności gospodarczej oraz komunikacja z Użytkownikami.

 6. Firma podejmuje odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że Użytkownikowi dostarczana jest jasna i wyczerpująca informacja o przechowywaniu i uzyskiwaniu dostępu do plików cookie i innych informacji na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz o udostępnianiu takich informacji i udzielaniu zgody na przechowywanie i dostęp do nich.

 7. Firma nie zbiera, nie używa i nie przetwarza wrażliwych danych osobowych (takich jak dane dotyczące religii, poglądów politycznych, zdrowia itp.).

 8. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na Stronie internetowej (Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes - art. 6 ust. 1 lit. f RODO - polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług).

III. Udostępnianie lub powierzanie oraz okres przechowywania danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Firma przy prowadzeniu Strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Firmy co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające), albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy):

  1. Podmioty przetwarzające - Firma korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Firmy. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu na Stronie internetowej, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;

  2. Administratorzy – Firma korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Użytkowników.

 2. Lokalizacja - Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 3. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:

  1. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Firmę tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Firma i jakie mogą być podnoszone wobec niej. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

  2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Firmę tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata

  3. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych są uzasadnione interesy Firmy, Firma przechowuje dane przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy po kontakcie z Firmą lub pozyskaniu danych w wyniku aktywności na Stronie internetowej.

 4. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Strony internetowej  do preferencji Użytkowników, a także jej administrowania.

 5. W przypadku skierowania żądania, Firma udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

IV. Mechanizm cookies, adres IP

 1. Strona internetowa używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu, z którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Strony internetowej, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Firmę usługi do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Stronę internetową. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin.

 2. Firma wykorzystuje następujące typy plików cookies:

  1. Cookies sesyjne: są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Użytkowników;

  2. Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.

 3. Firma wykorzystuje cookies własne w celu:

  1. uwierzytelniania Użytkownika na Stronie internetowej i zapewnienia sesji Użytkownika na Stronie internetowej (po ewentualnym zalogowaniu),

  2. umożliwienia Użytkownikom wykonywania interakcji na Stronie internetowej w postaci komentowania oraz oceniania poszczególnych treści,

  3. analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

 4. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Strony internetowej. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony internetowy będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 5. Poniżej został przedstawiony sposób zmiany ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

  1. przeglądarka Internet Explorer;

  2. przeglądarka Microsoft EDGE;

  3. przeglądarka Mozilla Firefox;

  4. przeglądarka Chrome;

  5. przeglądarka Safari;

  6. przeglądarka Opera.

 6. Firma może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Stronę internetową przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Firmę przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Strony internetowej, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Strony internetowej.

 7. Strona internetowa zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Firma nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

V. Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

  1. Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Firmie;

  2. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody;

  3. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Firmę zgodnie z prawem przed jej cofnięciem;

  4. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Firma może świadczyć jedynie za zgodą.

 2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.

  1. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Firma przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing towarów lub usług Firmy, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Strony internetowej oraz ułatwienie korzystania ze Strony internetowej, a także badanie satysfakcji;

  2. Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących towarów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach;

  3. Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Firma nie będzie miała innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Użytkownik wniósł sprzeciw.

 3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.

  1. Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych;

  2. Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

   1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

   2. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

   3. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;

   4. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

   5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu podlega Firma;

   6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

  3. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Firma może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Firma. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Firmy, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, ewentualnego numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.

  1. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Firma nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

  2. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

   1. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Firma ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

   2. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;

   3. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

   4. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.

 5. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.

  1. Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:

   1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

   2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

   3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

 6. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.

  1. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej Firmy.

 7. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.

  1. Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Użytkownika w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

 8. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Firma spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Firma nie będzie mogła spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

 9. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

 10. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

VI. Google Analytics

 1. Firma, opierając się na swoim prawnie uzasadnionym interesie polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji Strony internetowej korzysta z narzędzia Google Analytics dostarczanego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu ze Strony Internetowej przez Użytkownika. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

 2. W ramach Google Analytics Firma nie gromadzi danych, które pozwalałaby na identyfikację Użytkownika. Dane gromadzone w ramach Google Analytics nie mają charakteru danych osobowych. Informacje, do jakich Firma ma dostęp w ramach Google Analytics to, w szczególności:

  • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej,

  • podstrony, jakie Użytkownik wyświetla na Stronie internetowej,

  • czas spędzony przez Użytkownika na Stronie internetowej oraz na jego podstronach,

  • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami na Stronie internetowej,

  • źródło, z którego Użytkownik przechodzi na Stronę Internetową.

 3. W celu korzystania z Google Analytics, w kodzie Strony internetowej jest osadzony specjalny kod śledzący Google Analytics. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W każdej chwili można zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google: /dlpage/gaoptout.

 4. Usługi Google Analytics i Google Analytics 360 uzyskały certyfikat niezależnego standardu bezpieczeństwa ISO 27001. ISO 27001 jest jednym z najczęściej uznawanych standardów na świecie i poświadcza spełnianie odpowiednich wymogów przez systemy obsługujące Google Analytics i Google Analytics 360.

 5. Użytkownik ma możliwość zapoznania się ze szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics przygotowanymi przez Google pod adresem: /analytics/answer/6004245.

VII. Newsletter

 1. Zapisanie się do newslettera w na Stronie internetowej jest dobrowolne i odbywa się zgodnie z następującymi zasadami:

  1. Podany adres e-mail będzie wykorzystywany do wysyłania wiadomości związanych z tematyką i funkcjonowaniem Strony internetowej, w szczególności informacji o nowych przepisach w nim zamieszczonych.

  2. Wypisanie się z newslettera jest możliwe w każdej chwili i odbywa się poprzez kliknięcie odpowiednio oznaczonego linku umieszczonego w stopce (na dole) każdego e-maila.

  3. Adres e-mail podany podczas zapisywania się do newslettera nie jest udostępniany osobom trzecim. 

VIII. Zarządzanie bezpieczeństwem – hasło

 1. Firma zapewnia Użytkownikom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do konta Użytkownika na Stronie internetowej Firma stosuje certyfikat TSL Let’s Enscrypt (https://letsencrypt.org)

 2. W przypadku, gdy Użytkownik posiadający konto na Stronie internetowej utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Firma umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Firma nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Zapomniałeś hasła? Kliknij tutaj!”, podanym przy formularzu logowania do konta na Stronie internetowej. Użytkownik na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie internetowej, gdzie Użytkownik będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.

 3. Firma nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Użytkownika.

IX. Zmiany Polityki Prywatności

 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Firma poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 7 dni.

 2. Pytania związane z Polityką Prywatności należy kierować na adres: kontakt@przepisytradycyjne.pl

 3. Data ostatniej modyfikacji: _________________